Klīniskais psihologs Sanita Aišpure

Klīniskais psihologs Sanita Aišpure

13:00 - 14:25

Darbnīca Nr.1

1. grupa

Pieaugušo savstarpējās sadarbības, labizjūtas veicināšana starp skolu komandām un izglītojamo vecākiem

14:30 - 16:00

Darbnīca Nr.1

2. grupa

Pieaugušo savstarpējās sadarbības, labizjūtas veicināšana starp skolu komandām un izglītojamo vecākiem

13:00 - 14:25

Darbnīca Nr.1

1. grupa

Pieaugušo savstarpējās sadarbības, labizjūtas veicināšana starp skolu komandām un izglītojamo vecākiem

14:30 - 16:00

Darbnīca Nr.1

2. grupa

Pieaugušo savstarpējās sadarbības, labizjūtas veicināšana starp skolu komandām un izglītojamo vecākiem

13:00 - 14:25

Darbnīca Nr.1

1. grupa

Pieaugušo savstarpējās sadarbības, labizjūtas veicināšana starp skolu komandām un izglītojamo vecākiem

14:30 - 16:00

Darbnīca Nr.1

2. grupa

Pieaugušo savstarpējās sadarbības, labizjūtas veicināšana starp skolu komandām un izglītojamo vecākiem

13:00 - 14:25

Darbnīca Nr.1

1. grupa

Pieaugušo savstarpējās sadarbības, labizjūtas veicināšana starp skolu komandām un izglītojamo vecākiem

14:30 - 16:00

Darbnīca Nr.1

2. grupa

Pieaugušo savstarpējās sadarbības, labizjūtas veicināšana starp skolu komandām un izglītojamo vecākiem

13:00 - 14:25

Darbnīca Nr.1

1. grupa

Pieaugušo savstarpējās sadarbības, labizjūtas veicināšana starp skolu komandām un izglītojamo vecākiem

14:30 - 16:00

Darbnīca Nr.1

2. grupa

Pieaugušo savstarpējās sadarbības, labizjūtas veicināšana starp skolu komandām un izglītojamo vecākiem